Prijava na NS Web Dev radionicu je zatvorena.
Ukoliko ste i dalje zainteresovani pošaljite email na radionica@ispecizanat.com, stavićemo vas na listu čekanja i obavestiti ukoliko se oslobodi mesto.

Ime i prezime
Da bi nastavili popunite polje

Da bi nastavili popunite polje

Email
Telefon
Da bi nastavili popunite polje
Kako biste opisali vaš trenutni status?
Da bi nastavili izaberite odgovor

U rečenici ili dve napiši svoju motivaciju na učestvovanju na WebDev radionici
Da bi nastavili popunite polje
Da li si spremna da prisustvuješ i aktivno učestvuješ na radionici svih 7 dana?
Da bi nastavili popunite polje
Koja su ti očekivanja od Web Dev radionice?
Da bi nastavili popunite polje

Da li imate sopstveni laptop računar na raspolaganju koji možete korisiti za vreme radionice?
DaNe
Koji operativni sistem koristite?
Upišite link ka svom LinkedIn profilu